Příklady otázek, které by se mohly objevit v testech:

TEST 1 - VESMÍR


1. Co je to galaxie?
2. Vyjmenuj vnitřní planety Sluneční soustavy.
3. Z jakých plynů je převážně složeno Slunce?
4. Jmenuj aspoň jednu planetku (trpasličí planetu) ve Sluneční soustavě.
5. Co je to meteor?
6. Kolik dní trvá oběh Měsíce kolem Země?
7. Jaký vliv má přitažlivost Měsíce na Zemi?
8. Zakresli, jak vypadá Měsíc ve fázi první čtvrti.
9. Zakresli Slunce, Měsíc a Zemi v takovém pořadí, aby došlo k zatmění Měsíce.
10. Vyjmenuj 3 typy zatmění Slunce. TEST 2 - Planeta Země, Glóbus a mapy

1. Jaký je obvod a průměr Země?
2. Proč se na Zemi střídá den a noc?
3. Vysvětli proč se na Zemi střídají roční období.
4. Jaké máme hraniční dny?
5. Co je to glóbus?
6. Proč jsou některé mapy zkreslené?
7. Co je to měřítko mapy?
8. Co to jsou vrstevnice a kóty?
9. Mapové značky - poznávačka - trénujte na http://www.purposegames.com/game/test-2-mapove-znacky-quiz


3. Test - ZEMĚPISNÁ SÍŤ

Umět na mapě určit zeměpisné souřadnice

4. Test - KRAJINNÁ SFÉRA, LITOSFÉRA, ZEMĚTŘESENÍ A SOPKY


1. Co je to litosféra / atmosféra / hydrosféra / pedosféra / biosféra?
2. Jaký je rozdíl mezi pevninskou a oceánskou zemskou kůrou?
3. Pomocí čeho měříme sílu zemětřesení?
4. Co je to magma / láva?
5. Co je to ohnivý prstenec?
6. Kde a jak vznikají nejčastěji zemětřesení a sopečná činnost?
7. Na jaké části se dělí zemské jádro a zemský plášť?
8. V jakém stavu je vnitřní zemské jádro?
9. Jaké znáš druhy pohybů litosférických desek?
10. V jakém případě zaniká zemská kůra a v jakém vzniká nová?


 

5. Test - UTVÁŘENÍ RELIÉFU ZEMĚ, TVARY POVRCHU ZEMĚ


1. Jaké znáš druhy pohoří?
2. Jaké části má vrása?
3. Jak vznikají zlomy a k jakému druhu pohoří je zařadíš?
4. Kde ve světě je nejvíce viditelná činnost větru?
5. Co to jsou spraše?
6. Jaké tvary povrchu země vznikají vlivem tekoucí vody? (erozí / usazováním)
7. Co je to meandr / delta / říční niva / moréna ?
8. Jak člověk ovlivňuje tvar krajiny?
9. Jaký je rozdíl mezi nížinou a vysočinou?
10. Umět poznat tvar krajiny podle poměrné výšky, např. 180 m, 560 m, atd. (rovina, pahorkatina, vrchovina....?)


6. Test - ATMOSFÉRA, POČASÍ


1. Kolik procent naší atmosféry tvoří dusík
2. Jak se nazývá dolní vrstva atmosféry, ve které žijeme?
3. V jakých jednotkách se měří teplota vzduchu?
4. Popiš, jak se tvoří oblačnost.
5. Jaký tlak je převážně kolem obratníků?
6. Co to jsou monzuny?


7. Test - HYDROSFÉRA
1. Co je to hydrosféra?
2. Uveď 5 příkladů, kde se na Zemi nachází voda.
3. Popiš koloběh vody na Zemi.
4. Jak ovlivňuje zeměpisná šířka teplotu mořské vody?
5. Co je to salinita?
6. Kde je oceán nejslanější? Vysvětli proč.
7. Co způsobuje vlnění na moři?
8. Co způsobuje dmutí moře?
9. Jak můžeme jinak nazvat dmutí moře?
10. Jak dělíme mořské proudy?
11. Co je to pramen?
12. Co je to ústí?
13. Co je to povodí a rozvodí?
14. Co je to úmoří?
15. Co udává průtok řeky?
16. Napiš 3 druhy jezer podle jejich vzniku.
17. Jaký je rozdíl mezi jezerem a rybníkem?
18. Napiš aspoň 3 významy, které mají vodní nádrže.
19. Jak dělíme ledovce?
20. Co je to sněžná čára?


 
8. Test - PEDOSFÉRA
1. Jak vzniká půda?
2. Co je to eroze?
3. Co je to humus?
4. Jaké je složení půdy?
5. Co to jsou půdní horizonty?
6. Popiš jílovité půdy-
7. Jaké znáš typy půd?
8. Jaká je matečná hornina černozemě?
9. Co to jsou podzoly?
10. Jaká nebezpečí mohou hrozit půdě?

9. TEST - BIOSFÉRA
1. Popiš podnebí v tropickém deštném lese.
2. Kde na Zemi najdeme tropické deštné lesy?
3. Vyjmenuj aspoň 5 zvířat, která žijí v tropickém deštném lese.
4. Co to jsou plantáže?
5. Vyjmenuj aspoň 3 plodiny, které se pěstují na plantážích.
6. Popiš aspoň 3 nebezpečí, která hrozí deštnému pralesu.
7. Co to jsou savany a na kterých kontinentech je najdeme?
8. Popiš podnebí v savanách.
9. Vyjmenuj aspoň 5 zvířata z afrických savan, 3 z jihoamerických a 3 z australských.
10. Jaké nebezpečí hrozí často australským savanám? Vysvětli.
11. Popiš podmínky pro život v pouštích.
12. Vysvětli tyto pojmy: erg, serír, hamada, oáza, duna, vádí, nomád.
13. Uveď název aspoň jedné pouště v Africe, v Asii, v Americe a v Austrálii.
14. Popiš zvířata a rostliny v pouštích.
15. Co je to desertifikace? Vysvětli, jak k ní dochází.
16. Popiš, kde najdeme subtropické tvrdolisté dřeviny.
17. Co to jsou macchie?
18. Co to jsou stepi?
19. Jak může člověk využívat stepi?
20. Jak se nazývají stepi v Severní Americe a jak v Jižní Americe?
21. Vyjmenuj aspoň 3 zvířata žijící ve stepích.
22. Porovnej lesy mírného pásu v minulosti a dnes – jak je člověk změnil?
23. Jaké lesy najdeme v teplejších a jaké v chladnějších oblastech?
24. Co je to tajga a na kterých kontinentech ji najdeme?
25. Vyjmenuj aspoň 5 zvířat žijících v lesích mírného pásu.
26. Co je to tundra?
27. Vyjmenuj 3 druhy tundry.
28. Vyjmenuj aspoň 3 zvířata žijící v tundře.
29. Popiš podmínky pro život v polárních pustinách.
30. Uveď příklady rostlin a zvířat, která najdeme v pustinách polárních oblastí.

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one