Příklady otázek, které se mohou objevit v testech:
TEST 1 - Poloha a rozloha ČR, historický vývoj
1. Jaká je rozloha ČR?
2. Kde leží nejsevernější (nejzápadnější...) bod ČR?
3. Se kterým státem má ČR nejdelší a nejkratší hranici?
4. Jaká hlavní rovnoběžka prochází ČR?
5. Jak se jmenoval státní útvar, který byl na našem území v letech ..... (možnosti a, b, c)
...a další


 
TEST 2 - Povrch ČR + slepá mapa
Test má 2 části, z každé bude samostatná známka.
1. část: Otázky na povrch, např:
1. Jakým vrásněním vznikly Karpaty?

2. Z jakých hornin je převážně složena Česká vysočina?
3. Vyjmenuj 2 česká pohoří sopečného původu.
4. V jakém pohoří najdeme Boubínský prales?
5. Názvy nejvyšších hor:
Šumava:
Krušné hory:   

Jizerské hory:
Lužické hory:
Krkonoše:

Orlické hory:
Hrubý Jeseník:
Beskydy:
Českomoravská vrchovina:
6. A další otázky....

2. část: Slepá mapa:

V testu bude slepá mapa, kterou jsme doplňovali společně v hodině.
Na slepou mapu najdete klikací hru v sekci HRY.
aaa.png

TEST 3 - VODSTVO ČR

V testu bude slepá mapa - zakreslit 10 řek + 2 vodní nádrže. + Několik otázek, např.:

1/ Vyjmenuj 5 přítoků Labe.             
2/ Vyjmenuj 3 přítoky Vltavy.                       
3/ Vyjmenuj 3 přítoky Moravy.
4/ Vyjmenuj 3 přítoky Odry.             
5/ K jakému úmoří patří řeka Labe?
6/ K jakému úmoří patří řeka Morava?
7/ K jakému úmoří patří řeka Odra?
8/ Vyjmenuj šumavská ledovcová jezera.
9/ Uveď aspoň 3 druhy jezer na našem území.
10/ Vyjmenuj aspoň 3 velké české rybníky.
11/ Vyjmenuj aspoň 5 přehrad vltavské kaskády.
12/ Uveď, kde na našem území najdeme největší zásoby prostých podzemních vod.
12/ Uveď, kde na našem území najdeme největší zásoby minerálních podzemních vod.

reky4.jpg
Řeky:
Vltava, Mže, Radbúza, Úhlava, Úslava, Berounka, Otava, Lužnice, Sázava, Labe, Orlice, Jizera, Ohře, Morava, Bečva, Dyje, Jihlava, Svratka, Svitava, Opava, Odra, Olše, Moravice 

Vodní nádrže:
Lipno, Orlík, Slapy, Nechranice, Hracholusky, Vranov, Nové Mlýny, Dalešice

TEST 4 - Půdy, příroda a ochrana přírody ČR
V testu bude slepá mapa na národní parky a CHKO + otázky typu:
1. Kde u nás najdeme takzvanou teplou podnebnou oblast?

a) v nížinách                      b) v pahorkatinách         c) v hornatinách               d) v ČR se nenachází
2. Kde u nás najdeme takzvanou chladnou podnebnou oblast?
a) v nížinách                      b) v pahorkatinách         c) v hornatinách               d) v ČR se nenachází
3. S rostoucí nadmořskou výškou množství srážek:
                a) stoupá                            b) klesá                                               c) nemění se
4. S rostoucí nadmořskou výškou teplota vzduchu
                a) stoupá                            b) klesá                                               c) nemění se
5. Co z následujícího nepatří mezi povětrnostní singularity?
                a) Ledoví muži                  b) Babí léto                        c) Vánoční obleva           d) Přízemní mrazíky
6. Východní proudění z vnitrozemí k nám v zimě přináší:
                 a) sucho a mráz               b) mráz a srážky               c) mírné klima a srážky  d) mírné klima a sucho
7. Východní proudění z vnitrozemí k nám v létě přináší:
                 a) sucho a horko             b) horko a deště              c) mírné počasí a déšť   d) mírné počasí a sucho
8. Která z těchto půd je nejméně úrodná?
                a) nivní půdy                     b) gleje                                c) hnědozemě                  d) černozemě
9. Která z těchto půd je nejúrodnější?
                a) podzoly                          b) gleje                                c) hnědozemě                  d) hnědé lesní půdy
10. V nížinách najdeme nejčastěji:
                a) podzoly                          b) gleje                                c) slance                              d) černozemě
11. V horách najdeme nejčastěji:
                a) podzoly                          b) gleje                                c) slance                              d) nivní půdy
12. Jak velká je přibližně zalesněná plocha území v ČR?
                a) 33%                                  b) 45%                                 c) 66%                                  d) 75%
13. Který strom je u nás nejčastější?
                a) dub                                  b) buk                                  c) smrk                                d) borovice
14. Který národní park najdeme v jihozápadních Čechách?
                a) Šumavský                      b) Krkonošský                  c) Podyjí                              d) České Švýcarsko
15. Který národní park se nachází na území Moravy?
                a) Šumavský                      b) Krkonošský                  c) Podyjí                              d) České Švýcarsko
16. Která následující CHKO neexistuje?
                a) Pálava                             b) Český kras                    c) Blansko                           d) Prokopské údolí
17. Která následující CHKO neexistuje?
                a) Český ráj                        b) Český kras                    c) Moravský ráj                d) Moravský kras
18. Která z těchto CHKO je nejblíže k Praze?
                a) Pálava                             b) Železné hory                               c) Český kras                     d) Třeboňsko
19. Kolik je v ČR celkem Chráněných krajinných oblastí (CHKO)?
                a) 4                                        b) 25                                     c) 39                                      d) 52
20. Seřaď následující vegetační stupně podle nadmořské výšky, ve které se vyskytují, od nejnižšího pod nejvyšší.
                smrkový              dubový               říční nivy            kleč                                                                                    
 
1. …………………………………………………………..………, 2 ………………………………………………………………………
 
 
3. ………………………………………………………………….., 4. …………………………………………………………………………..
21. Seřaď následující chráněná území podle stupně ochrany od nejpřísněji chráněných po nejméně.
Přírodní rezervace         CHKO                   Národní přírodní památka          Národní přírodní rezervace
 
1. ………………………………………………………………..………, 2 ………………………….……………………………………………………
 
 
3. ……………………………………………………………………….., 4. ………………………….………………………………………………….

TEST 5 - Obyvatelstvo a sídla ČR

V testu bude slepá mapa - zakreslit 10 měst + pár otázek, např.:
1/ Kolik obyvatel má ČR?
2/ Jaká je hustota zalidnění ČR?
3/ Kde je nejvyšší a kde nejnižší hustota zalidnění?
4/ Kolik žije v ČR cizinců a jaké národnosti mají největší zastoupení?
5/ Jaká je náboženská struktura obyvatel ČR?
6/ Kolik % obyvatel žije ve městech?
7/ Co víš o statutárních městech?
8/ Vyjmenuj 5 největších měst ČR.
9/ Kolik je v ČR přibližně obcí a měst?
10/ Jaké jsou funkce města?

Slepou mapu můžete potrénovat na klikací hře - http://www.purposegames.com/game/40-nejvetsich-mest-cr-game

mesta.png
1. Praha, 2. Brno, 3. Ostrava, 4. Plzeň, 5. Liberec, 6. Olomouc, 7. Ústí nad Labem, 8. Hradec Králové, 9. České Budějovice, 10. Pardubice, 11. Havířov, 12. Zlín, 13. Kladno, 14. Most, 15. Karviná, 16. Opava, 17. Frýdek - Místek, 18. Karlovy Vary, 19. Jihlava, 20. Teplice, 21. Děčín, 22. Chomutov, 23. Přerov, 24. Jablonec nad Nisou, 25. Mladá Boleslav, 26. Prostějov, 27. Třebíč, 28. Česká Lípa, 29. Třinec, 30. Tábor, 31. Znojmo, 32. Příbram, 33. Cheb, 34. Orlová, 35. Kolín, 36. Trutnov, 37. Písek, 38. Kroměříž, 39. Šumperk, 40. Vsetín


TEST 6 - Hospodářství ČR
Otázky pouze z látky v pracovním sešitu (zemědělství, těžební a zpracovatelský průmysl...)
Test 7 - Kraje ČR 1
Pracovní sešit str. 45 - 51
PRAHA
1. Kolik obyvatel má Praha?
2. V čem má prvenství Pražský hrad?
3. Uveď aspoň 3 významné památky v Praze
STŘEDOČESKÝ KRAJ
4. Uveď aspoň 3 velká města v tomto kraji
5. Uveď aspoň 2 hrady ve Středočeském kraji
6. Kde se vyrábí automobily Škoda?
7. Kde sídlí firma TPCA a co vyrábí?
8. Kde sídlí firma Jawa a co vyrábí?
9. Co vyrábí firma Areo Vodochody?
JIHOČESKÝ KRAJ
10. Uveď aspoň 3 velká města v tomto kraji.
11. Dva přítoky řeky Vltavy v Jihočeském kraji.
12. Které město proslulo chovem kaprů?
13. Které město je zapsáno v UNESCO?
14. Jak se jmenuje národní rezervace (prales) na Šumavě?
PLZEŇSKÝ KRAJ
15. Uveď aspoň 3 velká města v tomto kraji.
16. Uveď aspoň 3 jezera ledovcového původu na Šumavě.
17. Jak se jmenuje hraniční přechod na dálnici D5?
18. U Plzně se těží hornina na výrobu porcelánu. Jak se jmenuje?
19. Ve kterém městě se soustedí hutnický průmysl?
20. Jak se jmenuje největší plzeňský pivovar?
KARLOVARSKÝ KRAJ
21. Uveď aspoň 4 lázeňská města v tomto kraji.
22. Jaké dvě nerostné suroviny se těží na karlovarsku?
23. Jak se jmenuje známý hrad nad řekou Ohře?
24. Jak se jmenují lázně, kde se léčí pomocí radonové vody?
25. Jak se jmenuje nejteplejší pramen, který vyvěrá v Karlových Varech?
ÚSTECKÝ KRAJ
26. Uveď aspoň 3 velká města v tomto kraji.
27. Jaká plodina se pěstuje u měst Žatec a Louny?
28. Jakého původu je České středohoří?
29. Kde sídlí fitma Lovochemie a co vyrábí?
30. Kde sídlí fitma Unipetrol a co vyrábí?
31. Kde sídlí fitma Spolchemie a co vyrábí?
LIBERECKÝ KRAJ
32. Uveď aspoň 3 velká města v tomto kraji.
33. Jak se jmenuje hrad u České Lípy ("král hradů")?
34. Na vrcholu které hory stojí slavný téměř 100 metrů vysoký televizní vysílač?
35. Co vyrábí firma Crystalex?
Test 8 - Kraje ČR 2
 
TEST 9 - Obyvatelstvo a sídla světa
1. Kdy a proč došlo k neolitické demografické revoluci?
2. Kdy a proč došlo k průmyslové demografické revoluci?
3. Kdy došlo ke zcela největšímu nárůstu počtu obyvatel?
4. Který světadíl zažije v budoucnu největší nárůst obyvatelstva?
5. Který světadíl v současnosti postihuje úbytek obyvatel?
6. Ve kterých světadílech převažuje počet mužů nad ženami a jaké to má důvody?
7. Co je to index maskulinity?
8. Jak dělíme obyvatelstvo podle věku?
9. Zakresli, jaký tvar má progresivní / regresivní / stacionární věková pyramida.
10. Jaká lidská rasa převládá v: //Americe, Vých. Asii, Jihozápad. Asii, Indii, Sev. Africe, Střed. Africe, Indonésii//
11. Jaké náboženství převládá v: //Americe, Vých. Asii, Jihozápad. Asii, Indii, Sev. Africe, Stř. Africe, Indonésii//
12. Uveď názvy 3 smíšených rasových skupin.
13. Co je to natalita a mortalita?
14. Jaký je rozdíl mezi imigrací a emigrací?
15. Co je to urbanizace, suburbanizace a reurbanizace?
16. Uveď aspoň 3 důvody, proč dochází k urbanizaci.
17. Uveď aspoň 3 důsledky velké urbanizace.
18. Na jakých faktorech závisí rozmístění obyvatelstva na Zemi?
19. Jaká byla původní funkce venkovských sídel a jaká je dnes?
20. Uveď aspoň 4 funkce, které může mít město.
TEST 10 - Politická geografie, mezinárodní organizace a obchod
1. Jaký je rozdíl mezi přirozenou a umělou hranicí státu?
2. Uveď příklad závislého území.
3. Uveď příklad velkovévodství, knížectví, císařství...
4. Jaký je rozdíl mezi konstituční a absolutistickou monarchií?
5. Napiš 3 federace a 3 unitární státy.
6. Uveď 3 příklady prezidentských a parlamentních republik.
7. Co je to diktatura? (Uveď 3 příklady států)
8. Napiš aktuální 3 oblasti světa, kde hrozí nebo probíhá ozbrojený konflikt.
9. Popiš, co je to valné shromáždění a Rada bezpečnosti OSN.
10. Uveď 5 států (kromě ČR), které jsou členy NATO.
11. Co je to OBSE, Commonwealth...?

TEST 11 - Primární a sekundární sektor hospodářství
1. Co je to jádrová a periferní oblast?
2. Vysvětli rozdíl mezi zemědělstvím vyspělých a rozvojových zemí.
3. Na jaké plochy se dělí zemědělská půda?
4. Jaký je rozdíl mezi intenzivním a extenzivním chovem zvířat?
5. Co je to ekologické zemědělství?
6. Které země patří mezi rybářské velmoce?
7. Vyjmenuj lokalizační faktory průmyslu.
8. Co patří mezi paliva - černé kovy - barevné kovy?
9. Vyjmenuj oblasti světa s největšími zásobami ropy.
10. Popiš výhody a nevýhody jednotlivých typů elektráren.
11. Na jaké podobory se dělí strojírenství a chemický průmysl? Uveď příklady výrobků.
12. Uveď příklady výroben spadajících pod potravinářský průmysl, které jsou orientovány do místa produkce surovin / do místa spotřeby.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one